Về các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017
Hình thức văn bản 1038
Cơ quan ban hành 10
Số hiệu văn bản 01/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 7/6/2017 12:00:00 AM
Ngày hiệu lực 7/13/2017 12:00:00 AM
Danh sách văn bản đính kèm

1.2017.NQ-HĐND.pdf

Các văn bản liên quan