QĐ v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản 27
Cơ quan ban hành 1
Số hiệu văn bản 06/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/12/2017 12:00:00 AM
Ngày hiệu lực 1/1/2018 12:00:00 AM
Danh sách văn bản đính kèm

VBQPPL06_20171220020732213210.pdf

Các văn bản liên quan