Lĩnh vực Bảo hiểm

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN
 1. Giải quyết hưởng BHXH một lầnXem chi tiết tại đây
 2. Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khácXem chi tiết tại đây
 3. Giải quyết trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTgXem chi tiết tại đây
 4. Giải quyết hưởng trợ cấp đối với mhag giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTgXem chi tiết tại đây
 5. Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng thángXem chi tiết tại đây