Lĩnh vực Bảo hiểm

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN
 Giải quyết hưởng BHXH một lầnXem chi tiết tại đây
 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thay đổi nơi cư trúXem chi tiết tại đây
 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTgXem chi tiết tại đây
 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTgXem chi tiết tại đây
 Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội hàng tháng.Xem chi tiết tại đây