Lĩnh vực Công an

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN
 1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTTXem chi tiết tại đây
 2. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTTXem chi tiết tại đây
 3. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTTXem chi tiết tại đây
 4. Cấp mới giấy Chứng minh nhân dânXem chi tiết tại đây
 5. Cấp đổi giấy Chứng minh nhân dânXem chi tiết tại đây
 6. Cấp lại giấy Chứng minh nhân dânXem chi tiết tại đây