Lĩnh vực điện lực (Dịch vụ cung cấp điện mới)

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN
 1. Cấp điện mới từ lưới điện hạ ápXem chi tiết tại đây
 2. Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)Xem chi tiết tại đây