Lĩnh vực điện lực (Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện)

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 1. Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 phaXem chi tiết tại đây
 2. Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điệnXem chi tiết tại đây
 3. Thay đổi mục đích sử dụng điệnXem chi tiết tại đây
 4. Thay đổi định mức sử dụng điệnXem chi tiết tại đây
 5. Thay đổi Chủ thể hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ)Xem chi tiết tại đây
 6. Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khácXem chi tiết tại đây
 7. Cấp điện trở lại khi Khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điệnXem chi tiết tại đây
 8. Thay đổi thông tin đã đăng kýXem chi tiết tại đây
 9. Thay đổi hình thức thanh toán tiền điệnXem chi tiết tại đây
 10. Xử lý mất điệnXem chi tiết tại đây
 11. Gia hạn hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ)Xem chi tiết tại đây
Page 1 of 2 (13 items)Prev12Next