Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 1. Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻXem chi tiết tại đây
 2. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻXem chi tiết tại đây
 3. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻXem chi tiết tại đây
 4. Thủ tục giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻXem chi tiết tại đây
 5. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường tiểu họcXem chi tiết tại đây
 6. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu họcXem chi tiết tại đây
 7. Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu họcXem chi tiết tại đây
 8. Thủ tục giải thể trường tiểu họcXem chi tiết tại đây
 9. Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấnXem chi tiết tại đây
 10. Thủ tục giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấnXem chi tiết tại đây
 11. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường Trung học cơ sởXem chi tiết tại đây
Page 1 of 3 (30 items)Prev123Next