Lĩnh vực Giao thông - Đường thủy

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN
 1. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa chưa khai thác trên đường thủy nội địaXem chi tiết tại đây
 2. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác trên đường thủy nội địaXem chi tiết tại đây
 3. Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địaXem chi tiết tại đây
 4. Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuậtXem chi tiết tại đây
 5. Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiệnXem chi tiết tại đây
 6. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiệnXem chi tiết tại đây
 7. Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khácXem chi tiết tại đây
 8. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địaXem chi tiết tại đây
 9. Cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địaXem chi tiết tại đây