Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (Bảo trợ)

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 1. Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hộiXem chi tiết tại đâyMẫu số 1đ - Tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội.docx
 2. Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Xem chi tiết tại đâyMẫu số 01d, 02 Tờ khai TT2.docx
 3. Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hộiXem chi tiết tại đâyMẫu số 01d, 02, 10 Tờ khai TT3.docx
 4. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc huyện quản lýXem chi tiết tại đâyMẫu số 1đ - Tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội.docx
 5. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)Xem chi tiết tại đâyMẫu số 1đ - Tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội.docx
 6. Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Xem chi tiết tại đâyMẫu đơn đề nghị trợ cấp.doc
 7. Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Xem chi tiết tại đâyMẫu đơn đề nghị trợ cấp.doc
 8. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)Xem chi tiết tại đâyMẫu số 04.docx
 9. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồngXem chi tiết tại đâyMẫu Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội.doc
 10. Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặngXem chi tiết tại đâyMẫu số 01d, 03 Tờ khai.docx
 11. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyệnXem chi tiết tại đây
Page 1 of 2 (21 items)Prev12Next