Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (Lao động tiền lương)

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN
 2. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyềnXem chi tiết tại đây
 1. Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệpXem chi tiết tại đây