Lĩnh vực Nội vụ

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 Tuyển dụng Công chức cấp xãXem chi tiết tại đây
 Thi tuyển Viên chứcXem chi tiết tại đây
 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng IIIXem chi tiết tại đây
 Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpXem chi tiết tại đây
 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpXem chi tiết tại đây
 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lậpXem chi tiết tại đây
 Công nhận ban vận động thành lập hội hoạt động trong một huyện Xem chi tiết tại đây
 Thành lập tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn một huyệnXem chi tiết tại đây
 Phê duyệt điều lệ HộiXem chi tiết tại đây
 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất HộiXem chi tiết tại đây
 Đổi tên HộiXem chi tiết tại đây
Page 1 of 4 (42 items)Prev1234Next