Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 Bố trí ổn định dân cư trong huyệnXem chi tiết tại đây
 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyệnXem chi tiết tại đây
 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trạiXem chi tiết tại đây
 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trạiXem chi tiết tại đây
 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trạiXem chi tiết tại đây
 Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị theo quy hoạchXem chi tiết tại đây
 Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trong sản xuấtXem chi tiết tại đây
 Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mớiXem chi tiết tại đây
 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn.Xem chi tiết tại đây
 Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân.Xem chi tiết tại đây
 Xác nhận, Đóng dấu Búa Kiểm lâm.Xem chi tiết tại đây
Page 1 of 2 (20 items)Prev12Next