Lĩnh vực Tư pháp

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 1. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiXem chi tiết tại đây1. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.docx
 2. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiXem chi tiết tại đây2. Đăng ký khai tử.docx
 3. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoàiXem chi tiết tại đây3. Đăng ký kết hôn.docx
 4. Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiXem chi tiết tại đây4. Nhận cha mẹ.docx
 5. Thủ tục đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoàiXem chi tiết tại đây5. Đăng ký giám hộ.docx
 6. Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoàiXem chi tiết tại đây6. Đăng ký giám hộ 1.docx
 7. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoàiXem chi tiết tại đây7. Đăng ký chấm dứt giám hộ 1.docx
 8. Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoàiXem chi tiết tại đây8. Đăng ký lại khai sinh.docx
 9. Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoàiXem chi tiết tại đây9. Đăng ký lại khai tử.docx
 10. Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoàiXem chi tiết tại đây10. Đăng ký lại kết hôn.docx
 11. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộcXem chi tiết tại đây11. Tờ khai cải chính hộ tịch.docx
Page 1 of 4 (37 items)Prev1234Next