Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngXem chi tiết tại đâyMẫu đơn cấp mới.doc
 2. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngXem chi tiết tại đâyMẫu đơn sửa đổi, bổ sung.doc
 3. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngXem chi tiết tại đâyMẫu đơn gia hạn.doc
 4. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngXem chi tiết tại đâyMẫu đơn cấp lại.doc
 5. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopyXem chi tiết tại đâyMau-to-khai-dich-vu-photocopy.doc
 6. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopyXem chi tiết tại đâyMau-thay-doi-thong-tin-khai-bao-co-so-photocopy(1).doc
 7. Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”Xem chi tiết tại đây
 8. Công nhận “Bản văn hóa” và tương đươngXem chi tiết tại đây
 9. Công nhận ” Tổ dân phố văn hóa” và tương đươngXem chi tiết tại đây
 9. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”Xem chi tiết tại đây
 10. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”Xem chi tiết tại đây
Page 1 of 2 (21 items)Prev12Next