Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngXem chi tiết tại đâyM_u s_ 02a cá nhân.doc
 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngXem chi tiết tại đâyM_u s_ 03a cá nhân.doc
 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngXem chi tiết tại đâyM_u s_ 04a cá nhân.doc
 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngXem chi tiết tại đây
 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ PhotocopyXem chi tiết tại đâyM_u s_ 16 khai báo H_ d_ch v_ photocopy.doc
 Cấp phép hoạt động photocopyXem chi tiết tại đây
 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopyXem chi tiết tại đâyM_u s_ 17 thai __i thông tin khai báo d_ch v_ photocopy.doc
 Xác nhận hồ sơ xin phép hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng hát karaokeXem chi tiết tại đây
 Xác nhận hồ sơ xin phép hoạt động kinh doanh dịch vụ vũ trườngXem chi tiết tại đây
 Công nhận lần đầu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”Xem chi tiết tại đây
 Công nhận Bản văn hóa và tương đươngXem chi tiết tại đây
Page 1 of 3 (26 items)Prev123Next