Lĩnh vực Xây dựng

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 1.1. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh (Nhóm C)Xem chi tiết tại đây
 1.2. Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Nhóm C)Xem chi tiết tại đây
 2. Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuậtXem chi tiết tại đây
 3.1. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với công trình cấp IIIXem chi tiết tại đây
 3.1. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với các công trình còn lạiXem chi tiết tại đây
 4.1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mớiXem chi tiết tại đây
 4.2. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thịXem chi tiết tại đây
 4.3. Thủ tục cập giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến, công trình tín ngưỡngXem chi tiết tại đây
 4.4. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáoXem chi tiết tại đây
 4.4. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng trường hợp theo giai đoạn: Đối với công trình theo tuyến trong đô thịXem chi tiết tại đây
 4.6. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo dự ánXem chi tiết tại đây
Page 1 of 2 (24 items)Prev12Next