Lĩnh vực Xây dựng

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 Thủ tục cấp phép xây dựng Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xem chi tiết tại đây
 Thủ tục cấp phép xây dựng Đối với công trình theo tuyến trong đô thịXem chi tiết tại đây
 Thủ tục cấp phép xây dựng Đối với công trình không theo tuyến trong đô thịXem chi tiết tại đây
 Thủ tục cấp phép xây dựng Đối với công trình quảng cáoXem chi tiết tại đây
 Thủ tục gia hạn Đối với công trình xây dựngXem chi tiết tại đây
 Thủ tục gia hạn xấy phép xây dựng Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thịXem chi tiết tại đây
 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Đối với công trình xây dựngXem chi tiết tại đây
 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thịXem chi tiết tại đây
 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (tạm) Đối với công trình xây dựngXem chi tiết tại đây
 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (tạm) Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thịXem chi tiết tại đây
 Cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo Đối với công trình xây dựngXem chi tiết tại đây
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next