Ngày 14 tháng 06 năm 2017

Thực hiện Kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc của Đảng bộ xã Chiềng Khoa, ngày 10/6 chi bộ Bản Đoàn kết, Xã Chiềng khoa tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Hoàng Hiếu Thân, phó bí thư Thường trực đảng ủy.

          Nhiệm kỳ 2015 - 2017, Cấp ủy chi bộ đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bản nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, chung sức xây dựng nông thôn mới để đến năm 2020 xã Chiềng Khoa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 77 ha; diện tích chè là 3,2 ha, chiếm 3,5% diện tích các loại cây trồng nhưng được coi là cây mũi nhọn để phát triển kinh tế của nhiều hộ gia đình, chè trồng mới là 5 ha; do làm tốt công tác khử trùng, tiêm phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm hằng năm nên kết quả chăn nuôi gia súc gia cầm tăng cao, đàn gia súc năm 2015 là 348 con đến năm 2017 là 406 con, tăng 8,5%; đàn gia cầm tăng 9,2%. Trong lĩnh vực Văn hóa - xã hội, đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao được xây dựng và củng cố,  có 65% số hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền; trẻ đến độ tuổi đi học được đi học đầy đủ, không có học sinh bỏ học; thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, 100% bà mẹ mang thai được tiêm phòng đầy đủ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 29/87 hộ, 2 hộ cận nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra tệ nạn xã hội; chỉ tiêu giao quân hàng năm được thực hiện nghiêm túc đảm bảo số lượng, chất lượng.

          Nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các nội dung nghị quyết đề ra, xây dựng bản Đoàn kết đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu hàng năm có 80 - 85% trở lên đạt gia đình văn hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 - 25 triệu đồng/1 người trở lên; hộ nghèo giảm xuống còn 1,5%, kết nạp từ 2 đến 3 đảng viên mới, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.   

          Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 3 đồng chí, đồng chí Vì Văn Thân tiếp tục tham gia Ban chấp hành và giữ chức Bí thư nhiệm kỳ 2017 - 2020.

T/hiện: Minh Huệ, Ngô Thành