Ngày 25 tháng 08 năm 2017

Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2- 9, ngày 25/8/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Vân Hồ đã tiến hành kiểm tra 1 số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại xã Lóng Luông.


          Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra đánh giá công tác quản lý về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Lóng Luông trong thời gian qua, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại Hội chợ Thương mại Vân Hồ và một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở đã đảm bảo được công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số cơ sở chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe… Đoàn đã nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các cơ sở cần khắc phục kịp thời.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đề nghị xã Lóng Luông và trực tiếp là các cơ sở kinh doanh các dịch vụ trên địa bàn, các doanh nghiệp tham gia trưng bày và bán các sản phẩm tại Hội chợ Thương mại Vân Hồ năm 2017 cần chú trọng công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng trước và sau bày bán để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng những phương án cụ thể để đảm bảo chất lượng VSATTP; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, các chủ hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống về những kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết 2/9, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện sẽ tiếp tục đi kiểm tra về công tác đảm bảo VSATTP tại các xã trên địa bàn huyện.

Thực hiện: Nguyễn Vân