Ngày 13 tháng 04 năm 2016

Ngày 11/4 đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với một số doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp tại hai huyện Vân Hồ và Mộc Châu. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Cầm Ngọc Minh- Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh uỷ cùng lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo hai huyện Vân Hồ, Mộc Châu.

Hiện nay, trên địa bàn hai huyện Vân Hồ, Mộc Châu có 31 doanh nghiệp và 25 Hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp, trong đó huyện Mộc Châu có 21 doanh nghiệp, 17 Hợp tác xã; huyện Vân Hồ có 10 doanh nghiệp và 8 Hợp tác xã. Hầu hết các doanh nghiệp, Hợp tác xã đã tận dụng tốt thời cơ, lợi thế về khí hậu, đất đai để sản xuất, chủ động trong việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động của địa phương, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước.

       Tại buổi làm việc các doanh nghiệp, HTX đã kiến nghị với tỉnh về việc tạo cơ chế chính sách, khuyến khích mở rộng và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh có khả năng mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân và ngân sách Nhà nước; đồng thời xem xét việc cho thuê đất sao cho phù hợp để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư nguồn lực mở rộng doanh nghiệp và hệ thống dây truyền hiện đại để sản xuất được các sản phẩm chất lượng, có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

        Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà các doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện đạt được  trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu các Sở, ngành tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, HTX, đề xuất hướng giải quyết phù hợp; đồng thời cần có cơ chế cho người lao động được mua cổ phần ưu đãi khi nhà nước thoái vốn; giao huyện Mộc Châu nghiên cứu và làm đề tài đánh giá lại hiệu quả một số loại cây trồng, vật nuôi trên cao nguyên Mộc Châu; giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất cơ chế thu hồi đất của các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả; đồng thời rà soát quy trình cấp đất sử dụng cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện, đảm bảo khai thác tốt lợi thế về thổ nhưỡng đất đai trong kinh doanh, sản xuất phát triển kinh tế.   

Đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc


Thực hiện: Kiều Anh- Thu Trang