Ngày 21 tháng 09 năm 2016

Ngày 19/9, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng- Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Trưởng BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nhằm đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016.

Trong 9 tháng đầu, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; xây dựng được 8,49 km đuờng GTNT; 14/14 xã đã đăng ký xây dựng 104 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 36,98km. Hoàn thành đưa vào sử dụng 2 công trình thuỷ lợi và đang sửa chữa 11 công trình; xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình chợ Hang Miếng, xã Quang Minh. Cũng trong 9 tháng đầu năm 2016, Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo thành lập được 10 Hợp tác xã nâng tổng số HTX trên địa bàn huyện lên 17 Hợp tác xã, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo nguồn hàng hoá đa dạng, phong phú.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư huyện uỷ yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể  tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình xây dựng Nông thôn mới. Trong đó, các ban ngành đoàn thể của huyện cần chú trọng tập trung giúp đỡ 2 bản điểm xây dựng nông thôn mới là bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa và bản Suối Lìn xã Vân Hồ. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch năm 2016, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2017 trong đó xác định rõ các tiêu chí có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới.

T/h: Kiều Anh