Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Hoàng Văn Sơn

Ngày 01 tháng 09 năm 2017

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Điện thoại: 0212.3666.258 Địa chỉ thư điện thử: sonhv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện được Chánh Văn phòng giao kiêm Phụ trách Ban Chỉ đạo 2968

Địa chỉ thư điện tử: d
Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện

Bài viết cùng chuyên mục