Ngày 10 tháng 08 năm 2017

Ngày 08/8/2017, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND và phòng ban chuyên môn các huyện, thành phố đã tới dự Hội nghị Công bố Quyết định thành lập và khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Vân Hồ.


          Trung tâm Hành chính công huyện Vân Hồ được thành lập theo Quyết định số 828/QĐ-UBND, ngày 26/7/2017 của UBND huyện, là cơ quan trực thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện, có nhiệm vụ niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan; Giải thích, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ để đôn đốc giải quyết và trả lời, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, cơ quan liên quan khi được yêu cầu; tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính, phong cách, thái độ phục vụ của công chức, viên chức thuộc Trung tâm Hành chính công.

Lễ cắt băng khai trương Trung tâm hành chính công huyện Vân Hồ

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của huyện Vân Hồ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân chỉ đến 1 nơi, để được giải quyết thủ tục hành chính; tạo lập môi trường làm việc thân thiện, công khai, minh bạch, thuận tiện, văn minh, hiện đại, đây cũng là điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2017. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện Vân Hồ thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ từng phòng, ban; quy chế phối hợp với các Trung tâm Hành chính công huyện để phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật; tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với hiện nay xuống còn 10% đến 60%.

 Thực hiện: Nguyễn Vân - Thanh Tùng