Ngày 26 tháng 11 năm 2016

Ngày 23/11,đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện đã chủ trì Hội nghị sơ kết , đánh giá các mô hình nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2017-2020.

Vân Hồ là huyện mới được thành lập, tình hình kinh tế và đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ huyện, công tác giám sát, điều hành của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng an ninh; Huyện luôn chú trọng hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước hình thành các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Theo đó, giai đoạn 2014 - 2016, huyện Vân Hồ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các xã mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nhân dân thâm canh, cải tạo đất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất; xây dựng được 35 mô hình trồng trọt, 10 mô hình chăn nuôi với nguồn vốn chi hỗ trợ thực hiện xây dựng các mô hình trên 7 tỷ 590 triệu đồng. Trong đó có 28 mô hình nông nghiệp đã mang lại hiệu quả cao như mô hình phục tráng, cải tạo và thâm canh giống quýt tại xã Chiềng Yên với diện tích 50 ha trong đó 25 ha đã cho thu hoạch năng suất trung bình đạt 80 tạ/ha; mô hình trồng cam tại các xã Tô Múa, Chiềng Yên, Chiềng Xuân và Suối Bàng; Mô hình trồng rau an toàn tại xã Vân Hồ với diện tích 5ha;  mô hình cải tạo và trồng mới nhãn, xoài tại xã Chiềng Xuân, Chiềng Khoa. Ngoài ra huyện đã hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng tại các xã Quang Minh, Mường Tè, Liên Hoà, Song Khủa với tổng số 74 lồng cá. Hiệu quả kinh tế của các mô hình được người dân và cơ quan quản lý đánh giá cao mang lại niềm tin cho người tiêu dùng. Các mô hình hiệu quả đã góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản xuất, ổn định thu nhập cho nông dân.

Bên cạnh đó, huyện Vân Hồ cũng đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích thu hút đầu tư, tạo cơ chế thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân vào đầu tư thành lập các tổ hợp tác và thành lập mới 13 Hợp tác xã, trong đó có 08 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hoạt động hiệu quả như hợp tác xã rau an toàn Vân Hồ, hợp tác xã nông nghiệp Tiến Thành, hợp tác xã nông nghiệp Suối Bàng…

  Có thể nói, với chủ trương đúng đắn của huyện, sự nhạy bén của một bộ phận nhân dân trong việc chuyển đổi cơ cấy cấu sản xuất đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhân dân đã tích cực học hỏi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; cc mô hình được chọn lọc, đánh giá kỹ, bảo đảm sự phù hợp với thực tiễn, một số mô hình hiệu quả đã được huyện và nhân dân quan tâm, nhân rộng phát triển thành chuỗi mô hình sản xuất hiệu quả, chất lượng. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, các mô hình còn ở quy mô nhỏ. Quá trình sản xuất chưa được gắn kết theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, do vậy hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa bền vững, chưa tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường.

         Để tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình nông nghiệp có hiệu quả trong năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020, tạo bước phát triển mới về diện tích sản xuất, sản lượng và chất lượng sản phẩm, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập cho nhân dân, đồng chí Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp trong giai đoạn 2014 - 2016; xây dựng quy hoạch phát triển cây con chủ lực, kế hoạch thực hiện các mô hình nông nghiệp có hiệu quả năm 2017 và giai đoạn 2017-2020; tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi nhận thức, tư duy từ sản xuất theo phương thức truyền thống, nuôi trồng cây con hiệu quả thấp sang sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường; tập trung hỗ trợ nông dân thực hiện nhận diện các mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao theo chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc, ứng dụng khoa học - công nghệ cao trong phát triển nuôi trồng cây con...

 Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2016. 

Trước đó, huyện Vân Hồ đã tổ chức để các đại biểu về dự Hội nghị đi thăm quan mô hình trồng cam, trồng nhãn tại xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ. Đây là những mô hình đã mang lại hiệu quả cao, chất lượng, mẫu mã sản phẩm đẹp được các cơ quan chuyên môn của huyện và nhân dân đánh giá cao.

T/h: Kiều Anh - Nguyễn Hải