Ngày 29 tháng 07 năm 2016

Ngày 28/8, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Vân Hồ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2016. Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm toàn huyện đã triển khai thực hiện được 8,19 km đường giao thông nông thôn đạt 32,5% so với kế hoạch; triển khai xây dựng 3 công trình thuỷ lợi, rà soát 11 công trình thuỷ lợi, hệ thống kênh mương trên địa bàn cần duy tu, bảo dưỡng; thành lập được 8 Hợp tác xã nâng tổng số Hợp tác xã trên toàn huyện lên 15 Hợp tác xã. Tính đến hết tháng 6, toàn huyện có 1 xã đạt 8 tiêu chí, 1 xã đạt 7 tiêu chí, 4 xã đạt 6 tiêu chí, 5 xã đạt 5 tiêu chí, 1 xã đạt 4 tiêu chí và 2 xã đạt 3 tiêu chí.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện uỷ đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện tiếp tục phối hợp với các xã triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn, dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn gắn với sản xuất, chế biến nông sản, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm. Riêng đối với 2 xã Chiềng Khoa và Vân Hồ cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí đã đăng ký, đảm bảo hết năm 2016 xã Chiềng Khoa đạt 11/19 tiêu chí, xã Vân Hồ đạt 8/19 tiêu chí, đến năm 2020 đạt 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

T/h: Kiều Anh