Ngày 08 tháng 01 năm 2016

Ngày 05/01/2016 Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Ngô Văn Phan Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực, BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện.

Năm 2015, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo các xã đẩy mạnh tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng Nông thôn mới và đã đạt được những kết quả đáng kể; cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, làm cho cảnh quan nông thôn ngày càng có nhiều khởi sắc. Kết thức năm 2015, toàn huyện đã triển khai thực hiện được 28,698 km đường giao thông nông thôn, hoàn thiện và đưa vào sử dụng 2 phòng lớp học mầm non bản Un, xã Song Khủa; UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án xây dựng bổ sung phòng chức năng của 4 Trạm Y tế xã, 6 phòng học Tiểu học, 6 phòng học Mầm non, triển khai và hoàn thiện các công trình thuỷ lợi, công trình nước sạch sinh hoạt, hệ thống kênh mương tại các xã. Thực hiện giải ngân theo nguồn kinh phí phân bổ phát triển đầu tư năm 2014 được trên 12 tỷ 947 triệu đồng đạt 97,3% so với khối lượng thực hiện và năm 2015 là trên 2 tỷ, 94 triệu đồng bằng 11,7% so với kế hoạch. Lĩnh vực Văn hoá, Y tế, Giáo dục và Môi trường tiếp tục có những bước cải thiện rõ rệt.

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới  đã ban hành dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng xã Chiềng Khoa đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy đã biểu dương kết quả đạt được trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu trong giai đoạn tới, các cấp, ngành, địa phương trong toàn huyện cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân; tạo được sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm từ người dân. Xem nội dung xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu phát triển bền vững; đồng thời vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện./.

T/h: Kiều Anh