Ngày 01 tháng 09 năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-TP-PN-CA-HKL-HĐ ngày 21/3/2017 về phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của liên ngành Tư pháp – Hội liên hiệp Phụ nữ - Công an huyện – Hạt kiểm lâm – Huyện đoàn. Ngày 06/9/2017, liên ngành: Phòng Tư - Hội liên hiệp Phụ nữ - Công an huyện – Hạt kiểm lâm – Đoàn thanh niên CSHCM huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý về: Hòa giải cơ sở; Phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; Phòng, chống ma túy; Bảo vệ và phát triển rừng và một số văn bản pháp luật tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí là báo cáo viên pháp luật của huyện; lãnh đạo phòng Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hạt kiểm lâm, Đoàn TNCSHCM huyện, Đội cảnh sát giao thông công an huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt nam và các ban ngành đoàn thể của xã; Lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể và nhân dân các bản xã Lóng Luông . Tại Hội nghị này cán bộ, công chức xã và bà con nhân dân xã Lóng Luông đã được nghe phổ biến pháp luật về Luật phòng chống ma túy, Luật bình đăng giới, phòng chống bạo lực gia đình, Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật hòa giải cơ sở và được trực tiếp trợ giúp pháp lý cho từng cá nhân, đối tượng có nhu cầu. Hội nghị đã thu hút trên 300 lượt cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã tham gia.

Qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đã giúp cho cán bộ, công chức và nhân dân các dân tộc xã Lóng Luông hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về các lĩnh vực, từ đó từng bước ngăn chặn và hạn chế các vi phạm pháp luật tại khu dân cư; kết hợp hài hòa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ thể.       

          Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được liên ngành lựa chọn kỹ, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Qua đó nâng cao nhận thức pháp luật, từng bước vận động tuyên truyền nhân dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

T/H: Phòng Tư pháp