Ngày 09 tháng 07 năm 2016

Ngày 07/7, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Vân Hồ tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2016.

Dự Hội nghị có đồng chí Cầm Văn Minh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Thái Bá Sinh - Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghiên cứu một số nội dung cơ bản về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; vai trò của Hội Nông dân và Hội viên nông dân trong tham gia xây dựng NTM; kỹ năng vận động quần chúng tham gia các phong trào xây dựng Nông thôn mới; những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng Nông thôn mới và một số kết quả xây dựng NTM của tỉnh, của huyện 5 năm 2011-2015 và định hướng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thông qua Hội nghị , nhằm giúp cho các cán bộ, Hội viên Hội Nông dân hiểu được nội dung, phương pháp, cách làm, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới để tạo ra phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi trên địa bàn, góp phần vào thành công trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới của huyện nhà.

T/h: Kiều Anh- Trần Trung