Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Nà Chá trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn NTM

Ngày 10 tháng 01 năm 2017

Là bản được Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Vân Hồ lựa chọn làm điểm. Bản Nà Chá xã Chiềng Khoa đã và đang trong lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, người dân hiểu lợi ích to lớn mà chương trình mang lại, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, góp phần đưa Nà Chá trở thành Bản đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện Vân Hồ.

          Là bản nằm cách trung tâm xã Chiềng Khoa chưa đầy 2 km, Nà Chá có 103 hộ với 436 nhân khẩu, trong đó có 44 hộ nghèo chiếm 42%, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính nên còn gặp rất nhiều khó khăn. Bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành; chi uỷ Chi bộ, Ban quản lý Bản đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

          Phỏng vấn: Bí thư hoặc trưởng bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa

Xác định xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, đồng thời vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn của sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Do đó, trên cơ sở chủ trương của huyện về lựa chọn bản Nà Chá làm điểm để xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Khoa đã phân công các thành viên trực tiếp xuống cơ sở giúp đỡ bản xây dựng các bước thực hiện cho từng tiêu chí; phối hợp tuyên truyền, về mục đích ý nghĩa và vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, vật chất với phương nhân dân và nhà nước cùng làm gắn với cuộc vận động “ Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020”. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở Nà Chá.

Phỏng vấn: Người dân bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ

Bằng sự chung sức, đồng lòng của tập thể lãnh đạo xã, bản và người dân cơ sở hạ tầng của bản Nà Chá từng bước được hoàn thiện, đem lại bộ mặt mới cho nông thôn. Trong quá trình làm đường, nhân dân đã đóng góp hàng trăm lượt ngày công và số tiền gần 300 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, hệ thống đường trục bản đã được bê tông hóa 1,2 km. Ngoài ra, hệ thống điện thắp sáng, nhà văn hoá, từng bước được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phỏng vấn: Bí thư hoặc trưởng bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa

Đối với bản Nà Chá các tiêu chí khó thực hiện nhất là tiêu chí môi trường và thu nhập. Do đó, để thực hiện hoàn thành các tiêu chí này, huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Chiềng Khoa tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thu gom, phân loại rác thải, không đổ rác bừa bãi, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các chuồng trại chăn nuôi theo đúng tiêu chuẩn; thường xuyên huy động người dân khơi thông, nạo vét cống rãnh, các dòng chảy, giữ gìn vệ sinh các nguồn nước đảm bảo cho môi trường xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, huyện còn chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với xã Chiềng Khoa xây dựng từ 2 - 3 mô hình sản xuất nông nghiệp, trồng cây ăn quả tại bản Nà Chá với tổng mức đầu tư từ 200- 300 triệu đồng, qua đó góp phần nâng cao thu nhập trên một diện tích đất canh tác cho bà con nhân dân.

Phỏng vấn: ÔNg Hà Đức Trình - Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, Sơn La.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu – khó vạn lần dân liệu cũng xong”, có thể khẳng định rằng, người dân bản Nà Chá xã Chiềng Khoa hôm nay đã, đang phát huy tinh thần đoàn kết và vai trò chủ thể của mình trong việc cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng mô hình điểm nông thôn mới của huyện, góp phần chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp - văn minh.

T/h: Nguyễn Vân, Nguyễn Hải