Ngày 21 tháng 07 năm 2017

Trung tâm Hành chính công huyện Vân Hồ bắt đầu hoạt động thử nghiệm từ ngày 10/6/2017. Sau hơn 1 tháng hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận tổng số 101 hồ sơ thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tài chính - kế hoạch, tư pháp, lao động thương binh và xã hội, nội vụ, văn hóa thông tin. Trong đó đã giải quyết và trả đúng hạn 63 hồ sơ, 38 hồ sb ơ đang trong quá trình giải quyết.


Ngay sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm hành chính công huyện Vân Hồ đã đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với công tác CCHC của huyện trong năm 2017. Quá trình giải quyết công việc được tiến hành nhanh chóng, công khai, minh bạch; rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã cung cấp thông tin, dịch vụ về các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện thông qua hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. Các lĩnh vực, thủ tục hành chính giao dịch tại Trung tâm Hành chính công được niêm yết công khai, minh bạch theo quy định và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin về các thủ tục hành chính, tiến độ giải quyết, tiến tới thực hiện giao dịch trên môi trường mạng.

Đánh giá hiệu quả bước đầu cho thấy, Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động đã tạo tính thống nhất trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương, quy định rõ các lĩnh vực công việc thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn trong việc cử cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công của huyện.

Được biết, hiện nay UBND huyện đã xây dựng Đề án trình UBND tỉnh, dự kiến sẽ ra Quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công của huyện trong tháng 8 tới đây.

T/h: Nguyễn Vân, Đào Sơn