Ngày 08 tháng 04 năm 2016

Ngày 06/4, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Vân Hồ đã tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2016. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 3 Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã chỉ đạo các Tiểu ban giúp việc tiếp tục phối hợp, đôn đốc các xã rà soát công tác quy hoạch thực hiện 19 tiêu chí và 39 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đường giao thông nông thôn, giải ngân quyết toán nguồn vốn đối với các công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng; triển khai xây dựng thêm 0,9km đường trục xã tại 02 xã Xuân Nha và Chiềng Xuân; xây dựng được 1,8km đường trục bản tại địa bàn 04 xã Xuân Nha, Chiềng Xuân, Chiềng Khoa, Quang Minh; xây dựng mới 06 phòng học, một phòng chức năng đạt chuẩn tại trường Tiểu học Sao Đỏ, xã Vân Hồ. Riêng đối với xã Chiềng Khoa được huyện chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới về đích năm 2020 đến nay đạt được 8/19 tiêu chí và 23/39 chỉ tiêu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư huyện uỷ yêu cầu các Tiểu ban giúp việc cũng như các thành viên Ban Chỉ đạo phải nghiêm túc thực hiện tốt quy chế làm việc và chế độ báo cáo về Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện theo quy định. Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện phải thực hiện tốt công tác tổng báo cáo của các tiểu ban, cơ quan, thành viên phụ trách xã; việc tổng hợp báo cáo phải đánh giá đúng thực trạng thời điểm báo cáo, phản ánh đúng tiến độ thực hiện đạt được và chưa đạt được của từng địa phương.   

T/h: Nguyễn Hải, Kiều Anh, Thu Trang