Ngày 09 tháng 06 năm 2016

Ngày 07/6, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chủ trì cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016.

         Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2016. Trong tháng 5, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đôn đốc Ban Chỉ đạo các xã tiếp tục đăng ký các tuyến đường giao thông để triển khai năm 2016, tiếp tục thực hiện được 1,7km đường giao thông nông thôn nâng tng số km đường giao thông đã đăng ký lên 27,7km. Triển khai thực hiện đóng điện, chạy thử và chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dng công trình điện tại 3 bản Mường An, Nà An, Bản Thín xã Xuân Nha; khởi công xây dựng chợ Hang Miếng, xã Quang Minh. Về  tổ chức sản xuất, đã tập trung xây dựng dự toán ngân sách thực hiện các mô hình bằng nguồn vốn sự nghiệp nông lâm nghiệp năm 2016; khảo sát, chuẩn bị các điều kiện triển khai các mô hình tại các xã. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được BCĐ xây dựng Nông thôn mới đôn đốc thực hiện theo đúng kế hoạch đã đưa ra.

Hội nghị cũng đã được nghe Trưởng các tiểu ban báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí được phân công, những kết quả đã đạt được trong tháng 5, và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất .

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng Nông thôn mới yêu cầu các tiểu ban nêu cao trách nhiệm, nhiệm vụ, báo cáo kết quả theo định kỳ. Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, triển khai kịp thời kế hoạch, chỉ tiêu năm 2016; hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt, phân bổ nguồn vốn cho các tuyến đường giao thông nông thôn đã đăng ký để thực hiện năm 2016; tập trung vào sự nghiệp nông - lâm nghiệp lồng ghép các nguồn vốn 135, đề án 1460 đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

T/h: Nguyễn Vân