Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 2613/TB-UBND

  Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của UBND huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2605/KH-UBND

  Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

  Xem tài liệu
 • 1234/QĐ-UBND

  THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyến - giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu

Ban dân vận

 • Vì Văn Thúy

  Ngày 20 tháng 09 năm 2014

  Chức Vụ: Trưởng Ban - ĐT: 0223.866.789

 • Nguyễn Thị Lư

  Ngày 19 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ: Phó Ban - ĐT: 0212.3666.287