Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Ban Kinh tế - Xã hội

 • Nguyễn Thị Ngọc

  Ngày 01 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Ban tuyên giáo Huyện ủy và hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện

 • Nguyễn Thị Hương

  Ngày 30 tháng 09 năm 2014

  Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội