• Nguyễn Thị Ngọc

    Ngày 01 tháng 10 năm 2014

    Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Ban tuyên giáo Huyện ủy và hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện

  • Nguyễn Thị Hương

    Ngày 30 tháng 09 năm 2014

    Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội