Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Ban Pháp chế - HĐND

 • Vũ Văn Kiên

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Trưởng Ban Pháp Chế Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 • Bàn Thị Xuân

  Ngày 02 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Phó Ban Pháp Chế Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: xuanbt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó ban chuyên trách ban Pháp chế HĐND huyện