• Phạm Hùng Sơn - Trưởng ban

  Phạm Hùng Sơn - Trưởng ban

  Ngày 27 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Phạm Hùng Sơn - Sinh ngày: 20 tháng 04 năm 1959 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 0212.3666.267 + DĐ: 0912.158.379 - Email: sonctmc@gmail.com - Trình độ: Cử nhân Khoa học, chuyên ngành Sư phạm lịch sử - Lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị.

 • Nguyễn Xuân Minh - Phó Trưởng ban

  Nguyễn Xuân Minh - Phó Trưởng ban

  Ngày 26 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Nguyễn Xuân Minh - Sinh ngày: 07 tháng 01 năm 1960 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức huyện ủy Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 0212.3666.376 + DĐ: 0914.890.253 - Email: - Trình độ chuyên môn: Xây dựng Đảng - Lý luận chính trị: Trung cấp.

 • Trần Hữu Đức - Phó Trưởng ban

  Trần Hữu Đức - Phó Trưởng ban

  Ngày 25 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Trần Hữu Đức - Sinh ngày: 22 tháng 12 năm 1969 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu Cấp 3, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 0212.8569.569 + DĐ: 0986.671.968 - Email: ducbtcvanho@gmail.com - Trình độ: Thạc sỹ giáo dục, chuyên ngành Toán học - Lý luận chính trị: Cao cấp.