• Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng ban

    Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng ban

    Ngày 22 tháng 09 năm 2014

    - Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc - Sinh ngày: 07 tháng 03 năm 1980 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, kiêm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 0212.3666.296 + DĐ: 0949.852.299 - Email: ngochdmc@gmail.com - Trình độ: Thạc sỹ, chuyên ngành quản lý kinh tế - Lý luận chính trị: Cao cấp.