• Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc

    Ngày 22 tháng 09 năm 2014

    - Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC - Sinh ngày: 07/3/1980 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Không - Nơi ở hiện nay: Trực Thuận - Trực Ninh - Nam Định - Chức vụ: +Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy +Chính quyền: Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND. - Số điện thoại + Cơ quan: 02123.666.269 + Di động: 0949.852.299 - Email: ngochdmc@gmail.com - Trình độ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế - Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị