Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 2613/TB-UBND

  Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của UBND huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2605/KH-UBND

  Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

  Xem tài liệu
 • 1234/QĐ-UBND

  THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyến - giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu

Các Cơ quan - Đơn Vị

 • Nguyễn Hồng Bắc

  Ngày 05 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Giám đốc - ĐT: 3666 242

 • Phạm Văn Trực

  Ngày 04 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Trưởng Công an huyện - Điện thoại: 0223.902.113

 • Lường Khánh Toàn

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó trưởng Công an huyện

 • Nguyễn Tiến Trung

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó Trường Công an huyện

 • Lý Văn Chung

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

 • Vũ Ngọc Tiên

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện