• Mùi Thị Liên

  Ngày 21 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Trưởng trạm - ĐT: 0212.3666....

 • Lại Như Ý

  Ngày 06 tháng 06 năm 2017

  Chức vụ: Phó giám đốc Điền thoại: 0212.3666.386 Địa chỉ thư điện tử: ygpmbmocchau@gmail.com Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Trung tâm phát triển quỹ đất được Giám đốc giao

 • Nguyễn Hồng Bắc

  Ngày 05 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Giám đốc - ĐT: 3666 242

 • Phạm Văn Trực

  Ngày 04 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Trưởng Công an huyện - Điện thoại: 0223.902.113

 • Lường Khánh Toàn

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó trưởng Công an huyện

 • Nguyễn Tiến Trung

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó Trường Công an huyện