• Bộ phận “một cửa” huyện Vân Hồ chính thức đi vào hoạt động

  Bộ phận “một cửa” huyện Vân Hồ chính thức đi vào hoạt động

  Ngày 08 tháng 10 năm 2014

  Bắt đầu từ ngày 7/5/2014, Bộ phận “Một cửa” huyện Vân Hồ chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 122 của UBND huyện.

 • Quy Chế Một Cửa

  Quy Chế Một Cửa

  Ngày 08 tháng 10 năm 2014

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND huyện Vân Hồ (Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 07/05/2014 của UBND huyện Vân Hồ).

 • Cải cách hành chính năm 2014

  Cải cách hành chính năm 2014

  Ngày 21 tháng 08 năm 2014

  Ngày 28 tháng 4 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2014

  Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2014

  Ngày 02 tháng 04 năm 2014

  Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014; Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện; UBND huyện Vân Hồ xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC Nhà nước năm 2014 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: