Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 1234/QĐ-UBND

  THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyến - giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu
 • 2555/KH-UBND

  Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 trên địa bàn huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 04/TB-HĐTD

  Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu

Cải cách hành chính

 • Quy Chế Một Cửa

  Quy Chế Một Cửa

  Ngày 08 tháng 10 năm 2014

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND huyện Vân Hồ (Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 07/05/2014 của UBND huyện Vân Hồ).

 • Cải cách hành chính năm 2014

  Cải cách hành chính năm 2014

  Ngày 21 tháng 08 năm 2014

  Ngày 28 tháng 4 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2014

  Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2014

  Ngày 02 tháng 04 năm 2014

  Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014; Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện; UBND huyện Vân Hồ xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC Nhà nước năm 2014 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: