Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Công an huyện

 • Phạm Văn Trực

  Ngày 04 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Trưởng Công an huyện - Điện thoại: 0223.902.113

 • Lường Khánh Toàn

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó trưởng Công an huyện

 • Nguyễn Tiến Trung

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó Trường Công an huyện

 • Lý Văn Chung

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

 • Vũ Ngọc Tiên

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

 • Đào Văn Thụ

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện