Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Đội Quản lý Thị trường Số 12

 • Nguyễn Thanh Lâm

  Ngày 13 tháng 11 năm 2014

  Chức vụ: Đội trưởng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: qltt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo điều hành công việc của Đội quản lý thị trường số 12