• Lường Văn Huân

  Lường Văn Huân

  Ngày 10 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Chủ Tịch HĐND - ĐT :

 • Trần Mạnh Hùng

  Trần Mạnh Hùng

  Ngày 05 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : P.Chủ Tịch HĐND - ĐT :0223.666.243

 • Lý Văn Thủy

  Lý Văn Thủy

  Ngày 04 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Phó Chủ tịch HĐND Điện thoại : 02123.666.244 Địa chỉ thư điện tử: thuylv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND huyện được Chủ tịch HĐND giao

 • Vũ Văn Kiên

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Trưởng Ban Pháp Chế Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 • Bàn Thị Xuân

  Ngày 02 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Phó Ban Pháp Chế Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: xuanbt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó ban chuyên trách ban Pháp chế HĐND huyện

 • Nguyễn Thị Ngọc

  Ngày 01 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Ban tuyên giáo Huyện ủy và hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện