• Lường Văn Bộ - Chủ tịch

  Lường Văn Bộ - Chủ tịch

  Ngày 11 tháng 10 năm 2014

  - Họ và tên: Lường Văn Bộ - Sinh ngày: 07 tháng 05 năm 1958 - Dân tộc: Thái - Quê quán: Xã Mường Tè, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 02123.666.399 + DĐ: 0164.8017.100 - Email: - Trình độ: Đại học quân sự, chuyên ngành pháo binh. - Lý luận chính trị: Trung cấp.

 • Mùi Văn Quân - Phó Chủ tịch

  Mùi Văn Quân - Phó Chủ tịch

  Ngày 10 tháng 10 năm 2014

  - Họ và tên: Mùi Văn Quân - Sinh ngày: 21 tháng 10 năm 1976 - Dân tộc: Mường - Quê quán: Xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Nơi ở hiện nay: Bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 02123.666.488 + DĐ: 0965.417.899 - Email: - Trình độ: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại - Lý luận chính trị: Trung cấp.