• Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch

  Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch

  Ngày 17 tháng 09 năm 2015

  - Họ và tên: Trần Thị Thu Thủy - Sinh ngày: 19 tháng 10 năm 1967 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu Bệnh Viện 2, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Ủy viên Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 02123.666.379 + DĐ: 0985.532.707 - Email: thuyphongphunu@gmail.com - Trình độ: Đại học sư phạm; chuyên ngành Mầm non - Lý luận chính trị: Cao cấp.

 • Giàng Thị Máy - Phó Chủ tịch

  Giàng Thị Máy - Phó Chủ tịch

  Ngày 16 tháng 09 năm 2015

  - Họ và tên: Giàng Thị Máy - Sinh ngày: 19 tháng 10 năm 1967 - Dân tộc: Mông - Quê quán: Xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Nơi ở hiện nay: bản Chiềng Đi I, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 02123.666.378 + DĐ: 0989.621.391 - Email: giangmayvanho@gmail.com - Trình độ: Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh; chuyên ngành Kế toán - Lý luận chính trị: Trung cấp.