• Hà Thị Thân - Chủ tịch

  Hà Thị Thân - Chủ tịch

  Ngày 10 tháng 10 năm 2014

  - Họ và tên: Hà Thị Thân - Sinh ngày: 17.3.1980 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Tân kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương. - Nơi ở hiện nay: TK 14 - Thị trấn Mộc Châu - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vân Hồ. - Số điện thoại: + Cơ quan: 0212 3666 656 + Di động: 0982 901 580 -Email: hathanbvtv.h4@gmail.com - Trình độ: + Thạc sỹ khoa học cây trồng - Lý luận chính trị: Cao cấp

 • Tòng Văn Sương - Phó Chủ tịch

  Tòng Văn Sương - Phó Chủ tịch

  Ngày 09 tháng 10 năm 2014

  - Họ và tên: Tòng Văn Sương - Sinh ngày: 28/11/1980 - Dân tộc: Thái - Quê quán: Xã Chiềng Ngần Thành phố Sơn La tỉnh Sơn La - Nơi ở hiện nay: Bản Hang Trùng II xã Vân Hồ huyện Vân Hồ - Chức vụ: (đảng, chính quyền, đoàn thể): + Đảng: Không + Chính quyền: Không + Đoàn thể: Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vân Hồ - Số điện thoại: + Cơ quan: 02123.666.299 + Di động: 0973.302.359 - Email: tongsuongsonla@gmail.com - Trình độ: + Đại học (chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp) - Lý luân chính trị: Trung cấp