• Nguyễn Huy Hoàng

  Nguyễn Huy Hoàng

  Ngày 30 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng - Sinh ngày: 22 tháng 02 năm 1964 - Dân tộc: Kinh - Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Vân Hồ. - Số điện thoại: + CQ: 0212.3666.245 + DĐ: 0913.252.103 - Email: hoang.nguyenhuysl@gmail.com - Trình độ: + Phó Giáo sư - Tiến sỹ Giáo dục học, chuyên ngành Quản lý giáo dục + Cử nhân khoa học, chuyên ngành Sư phạm Vật lý + Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh + Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước - Lý luận chính trị: Cao cấp.

 • Lường Văn Huân'

  Lường Văn Huân'

  Ngày 29 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Lường Văn Huân - Sinh ngày: 29 tháng 09 năm 1959 - Dân tộc: Thái - Quê quán: Xã Quang Minh, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 7, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 0212.3666.246 + DĐ: 0913.249.586 - Email: huanmc59@gmail.com - Trình độ: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính ngân hàng - Lý luận chính trị: Cao cấp.

 • Nguyễn Duy Lương

  Nguyễn Duy Lương

  Ngày 28 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Nguyễn Duy Lương - Sinh ngày: 06 tháng 05 năm 1968 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. - Nơi ở hiện nay: Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Phó Bí thư huyện ủy Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 0212.3666.323 + DĐ: 0912.394.787 - Email: duyluong56.ng@gmail.com - Trình độ: Cử nhân Sư phạm, chuyên ngành Toán học - Lý luận chính trị: Cao cấp.

 • Phạm Hùng Sơn

  Phạm Hùng Sơn

  Ngày 27 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Phạm Hùng Sơn - Sinh ngày: 20 tháng 04 năm 1959 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 0212.3666.267 + DĐ: 0912.158.379 - Email: sonctmc@gmail.com - Trình độ: Cử nhân Khoa học, chuyên ngành Sư phạm lịch sử - Lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị.

 • Nguyễn Xuân Minh

  Nguyễn Xuân Minh

  Ngày 26 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Nguyễn Xuân Minh - Sinh ngày: 07 tháng 01 năm 1960 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức huyện ủy Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 0212.3666.376 + DĐ: 0914.890.253 - Email: - Trình độ chuyên môn: Xây dựng Đảng - Lý luận chính trị: Trung cấp.

 • Vũ Văn Kiên

  Vũ Văn Kiên

  Ngày 25 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Vũ Văn Kiên - Sinh ngày: 14/8/1981 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La - Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể): + Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy + Chính quyền: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy - Số điện thoại: + Cơ quan: 02123.666.388 + Di động: 0947.808.369 - Email:ngockien142408@gmail.com - Trình độ: + Cử nhân hành chính + Cử nhân kinh tế chính trị - Lý luận chính trị: Cao cấp