Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 2613/TB-UBND

  Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của UBND huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2605/KH-UBND

  Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

  Xem tài liệu
 • 1234/QĐ-UBND

  THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyến - giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu

Lịch sử huyện Vân Hồ

 • Lịch sử hình thành huyện Vân Hồ

  Lịch sử hình thành huyện Vân Hồ

  Ngày 07 tháng 01 năm 2015

  Theo Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 10/06/2013 của Chính phủ, huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở điều chỉnh gần 97.984ha diện tích tự nhiên và hơn 55.797 nhân khẩu, có địa giới hành chính giáp các Huyện: Mai Châu, Đà Bắc thuộc tỉnh Hòa Bình; huyện Mường Lát, Quan Hòa thuộc tỉnh Thanh Hóa và huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La, đồng thời có đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào. Huyện Vân Hồ có 14 xã được tách ra từ huyện Mộc Châu, gồm: xã Vân Hồ, Chiềng Khoa, Chiềng Xuân, Chiềng Yên, Liên Hòa, Lóng Luông, Mường Men, Mường Tè, Quang Minh, Song Khủa, Suối Bàng, Tân Xuân, Tô Múa và Xuân Nha.