Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Lịch sử huyện Vân Hồ

 • Lịch sử hình thành huyện Vân Hồ

  Lịch sử hình thành huyện Vân Hồ

  Ngày 07 tháng 01 năm 2015

  Theo Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 10/06/2013 của Chính phủ, huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở điều chỉnh gần 97.984ha diện tích tự nhiên và hơn 55.797 nhân khẩu, có địa giới hành chính giáp các Huyện: Mai Châu, Đà Bắc thuộc tỉnh Hòa Bình; huyện Mường Lát, Quan Hòa thuộc tỉnh Thanh Hóa và huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La, đồng thời có đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào. Huyện Vân Hồ có 14 xã được tách ra từ huyện Mộc Châu, gồm: xã Vân Hồ, Chiềng Khoa, Chiềng Xuân, Chiềng Yên, Liên Hòa, Lóng Luông, Mường Men, Mường Tè, Quang Minh, Song Khủa, Suối Bàng, Tân Xuân, Tô Múa và Xuân Nha.