• Trần Đức Khoa - Chủ tịch

  Trần Đức Khoa - Chủ tịch

  Ngày 17 tháng 09 năm 2015

  - Họ và tên: Trần Đức Khoa - Sinh ngày: 10 tháng 06 năm 1973 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 0212.8586.586 + DĐ: 0915.400.552 - Email: tranduckhoamc@gmail.com - Trình độ: Cử nhân Sư phạm, chuyên ngành Toán học - Lý luận chính trị: Cao cấp.

 • Đinh Công Thông - Phó Chủ tịch

  Đinh Công Thông - Phó Chủ tịch

  Ngày 10 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Đinh Công Thông - Sinh ngày: 25 tháng 9 năm 1983 - Dân tộc: Mường - Quê quán: Thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 02123.666.388 + DĐ: 0979.000.559 - Email: dinhthongmcsl@gmail.com - Trình độ: Kỹ sư Nông lâm, chuyên ngành Nông Lâm kết hợp - Lý luận chính trị: Cao cấp.