Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 2613/TB-UBND

  Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của UBND huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2605/KH-UBND

  Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

  Xem tài liệu
 • 1234/QĐ-UBND

  THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyến - giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu

Phòng Nội vụ

 • Trần Hải Đăng

  Trần Hải Đăng

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Trưởng phòng - ĐT : 0223.666.279

 • Trần Văn Quynh

  Ngày 10 tháng 03 năm 2014

  Chức vụ: Phó trưởng phòng - ĐT: 0223.666.280