Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 2613/TB-UBND

  Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của UBND huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2605/KH-UBND

  Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

  Xem tài liệu
 • 1234/QĐ-UBND

  THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyến - giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu

Thường trực HĐND

 • Lường Văn Huân

  Lường Văn Huân

  Ngày 10 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Chủ Tịch HĐND - ĐT :

 • Trần Mạnh Hùng

  Trần Mạnh Hùng

  Ngày 05 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : P.Chủ Tịch HĐND - ĐT :0223.666.243

 • Lý Văn Thủy

  Lý Văn Thủy

  Ngày 04 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Phó Chủ tịch HĐND - ĐT : 0223.666.244