• Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư huyện ủy

  Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư huyện ủy

  Ngày 30 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng - Sinh ngày: 22 tháng 02 năm 1964 - Dân tộc: Kinh - Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Vân Hồ. - Số điện thoại: + CQ: 0212.3666.245 + DĐ: 0913.252.103 - Email: hoang.nguyenhuysl@gmail.com - Trình độ: + Phó Giáo sư - Tiến sỹ Giáo dục học, chuyên ngành Quản lý giáo dục + Cử nhân khoa học, chuyên ngành Sư phạm Vật lý + Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh + Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước - Lý luận chính trị: Cao cấp.

 • Lường Văn Huân - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy

  Lường Văn Huân - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy

  Ngày 29 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Lường Văn Huân - Sinh ngày: 29 tháng 09 năm 1959 - Dân tộc: Thái - Quê quán: Xã Quang Minh, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 7, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 0212.3666.246 + DĐ: 0913.249.586 - Email: huanmc59@gmail.com - Trình độ: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính ngân hàng - Lý luận chính trị: Cao cấp.

 • Nguyễn Duy Lương - Phó Bí thư huyện ủy

  Nguyễn Duy Lương - Phó Bí thư huyện ủy

  Ngày 28 tháng 09 năm 2014

  - Họ và tên: Nguyễn Duy Lương - Sinh ngày: 06 tháng 05 năm 1968 - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. - Nơi ở hiện nay: Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. - Chức vụ: Phó Bí thư huyện ủy Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 0212.3666.323 + DĐ: 0912.394.787 - Email: duyluong56.ng@gmail.com - Trình độ: Cử nhân Sư phạm, chuyên ngành Toán học - Lý luận chính trị: Cao cấp.