Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 2613/TB-UBND

  Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của UBND huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2605/KH-UBND

  Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

  Xem tài liệu
 • 1234/QĐ-UBND

  THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyến - giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu

Thường trực UBND huyện

 • Nguyễn Huy Anh

  Ngày 27 tháng 01 năm 2016

  Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện - ĐT: 0223.666.240

 • Lường Thị Hiền

  Lường Thị Hiền

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : P.Chủ Tịch UBND - ĐT: 0223.666.258

 • Vũ Xuân Hiếu

  Vũ Xuân Hiếu

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : P.Chủ Tịch UBND - ĐT : 0223.666.242